Wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2019/2020 realizowane będą w poniższych terminach,

o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku będzie w posiadaniu środków na ich realizacje. Wypłata świadczeń wychowawczych , rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

 

Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Miesiąc Dzień wypłaty
Listopad 2019 22
Grudzięń 2019 16
Styczeń 2020 22
Luty 2020 21
Marzec 2020 20
Kwiecień 2020 21
Maj 2020 21
Czerwiec 2020 22
Lipiec 2020 22
Sierpień 2020 21
Wrzesień 2020 21
Październik 2020 21

 

Planowane terminy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miesiąc Dzień wypłaty
Październik 2019 23
Listopad 2019 22
Grudzień 2019 16
Styczeń 2020 22
Luty 2020 21
Marzec 2020 20
Kwiecień 2020 21
Maj 2020 21
Czerwiec 2020 22
Lipiec 2020 22
Sierpień 2020 21
Wrzesień 2020 21