W związku ze zbliżającym się okresem jesienno- zimowym, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Prudnik o zwrócenie uwagi na sytuację tych, którzy są szczególnie narażeni na skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych. Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne przebywające w miejscach niezapewniających warunków do prawidłowego życia i funkcjonowania (pustostany, klatki schodowe, piwnice, ogródki działkowe itp.).

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie o każdym przypadku budzącym niepokój telefonicznie lub osobiście do:

1.     Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10 tel. (77) 406-70-38

2.     Staży Miejskiej w Prudniku ul. Kościuszki 3 tel. (77) 406-62-42

3.     Policji ul. Skowrońskiego 39 tel. 997

 

W ramach działań służbowych pracownicy Ośrodka dołożą wszelkich starań, aby udzielić niezbędnej pomocy i wsparcia wszystkim potrzebującym. W przypadku osób wymagających wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych problemów udzielona zostanie pomoc w postaci gorącego posiłku z którego będzie można skorzystać w środowiskowej stołówce gminy Prudnik mieszczącej się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku przy ul. Parkowej 6. W ramach pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej będzie można otrzymać dofinansowanie na zakup: opału, odzieży, obuwia, leków. W szczególnych sytuacjach zapewniona zostanie pomoc w postaci usług opiekuńczych. Natomiast  w skrajnych sytuacjach, gdzie zagrożone będzie życie lub zdrowie, osoby będą kierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu ul. Popiełuszki 18.

 

Szybka reakcja oraz uczulenie nas wszystkich na trudny los osób potrzebujących pomocy pozwoli zapobiec wielu niebezpiecznym zdarzeniom i być może uratować nie jedno życie.