Niniejszym zawiadamiamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.