Niniejszym zawiadamiamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację

projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 poz. 1454) prosimy o zmianę nabywcy oraz odbiorcy w wystawianych przez Państwa fakturach oraz notach księgowych:

Nabywca:
    Gmina Prudnik
    ul. Kościuszki 3
    48-200 Prudnik
    NIP: 7551911362

Odbiorca:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Traugutta 10   
    48-200 Prudnik