Świadczenie „Dobry start „przysługuje :

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zapraszamy do składania wniosków o świadczenia drogą elektroniczną

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!