1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 lub pobrać ze strony internetowej.
2. Poprawnie wypełniony wniosek potwierdzony przez zarządcę zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Jagiellońska 3.

 

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.