Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,

  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 roku przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 roku, wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku wynosi dla gospodarstwa domowego:

  1. Prowadzonego przez osobę samotną - 11,09zł.

  2. Składającego się z 2 do 4 osób wynosi- 15,40zł.

  3. Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi- 18,48zł.

 

(Monitor Polski z dnia 28 kwietnia 2015 roku poz.377)

W dniu 19.02.2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.02.2014r., w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. Zaniechanie ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.

W dniu 27.03.2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.03.2014r., w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Pobierz wniosek